Địa điểm giao hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Địa điểm giao hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa

By admin - Tháng Mười Hai 4, 2018
Khách hàng có hỏi một câu như sau: Tôi có mua của công ty A 1 tấn xi măng nhưng trong hợp đồng lại không quy định về nơi giao hàng. Giờ tranh chấp xảy ra về số tiền vận chuyển. Trường hợp này giải quyết như nào?
Luật sư tư vấn:
Về địa điểm giao hàng Luật Thương Mại 2005 quy định như sau:
“Điều 35. Địa điểm giao hàng
1. Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm đã thoả thuận.
2. Trường hợp không có thoả thuận về địa điểm giao hàng thì địa điểm giao hàng được xác định như sau:
a) Trường hợp hàng hoá là vật gắn liền với đất đai thì bên bán phải giao hàng tại nơi có hàng hoá đó;
b) Trường hợp trong hợp đồng có quy định về vận chuyển hàng hoá thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên;
c) Trường hợp trong hợp đồng không có quy định về vận chuyển hàng hoá, nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, các bên biết được địa điểm kho chứa hàng, địa điểm xếp hàng hoặc nơi sản xuất, chế tạo hàng hoá thì bên bán phải giao hàng tại địa điểm đó;
d) Trong các trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa điểm kinh doanh của bên bán, nếu không có địa điểm kinh doanh thì phải giao hàng tại nơi cư trú của bên bán được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng mua bán.”
Pháp luật tôn trọng quyền thỏa thuận của các bên trong việc lựa chọn địa điểm giao hàng hóa. Trên thực tế, tùy thuộc vào giá trị của tài sản mua bán cũng như thời gian thực hiện hợp đồng mà địa điểm giao hàng hóa thường được xác định khác nhau. Đối với những hợp đồng mà tài sản mua bán có giá trị nhỏ, thời gian thực hiện ngắn thì địa điểm giao hàng hóa và địa điểm trả tiền chính là địa điểm giao kết hợp đồng dân sự (mua bán các loại thực phẩm ngoài cửa hàng, ngoài chợ). Đối với những loại hợp đồng này, thường các bên ít quan tâm tới địa điểm giao tài sản, bởi vì hợp đồng được giao kết, thực hiện và chấm dứt trong một thời gian ngắn.
Tuy nhiên, đối với những hợp đồng mà tài sản mua bán có giá trị lớn, thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài thì các bên thường thỏa thuận cụ thể về địa điểm thực hiện nghĩa vụ giao hàng hóa, bởi vì nó còn liên quan đến các loại chi phí có liên quan như chi phí vận chuyển.
Do giữa bạn và công ty A không thỏa thuận về địa điểm giao hàng. Do đó, địa điểm giao hàng sẽ là kho, địa điểm xếp hàng hoặc nơi sản xuất của công ty A hoặc địa điểm kinh doanh của công ty A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *