Trình tự, thủ tục hành chính trong hoạt động giao đất

Trình tự, thủ tục hành chính trong hoạt động giao đất

By admin - Tháng Tám 2, 2018

Trình tự, thủ tục hành chính trong hoạt động giao đất

Căn cứ theo quy định tại Điều 195, Điều 197 Luật đất đai năm 2013 và căn cứ Điều 60, Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ – CP của Chính phủ ngày 15 tháng 05 năm 2014 hướng dẫn Luật đất đai thì người sử dụng đất muốn được giao đất thì phải làm hồ sơ để xin giao đất.

Hồ sơ xin giao đất, gồm:

– Đơn xin giao đất;

– Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định.

– Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.

– Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ; trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải có quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
– Văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất trước đó.

Theo đó người sử dụng đất phải tiến hành nộp hồ sơ cho cơ quan tài nguyên và môi trường để được thẩm định hồ sơ. Trình tự, gồm:

Bước 1: Người có nhu cầu xin giao đất lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Sở tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, xem mục đích xin giao đất và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi người sử dụng đất xin giao đất có phù hợp với kế hoạch phát triển của Nhà nước.

Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra và chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính (đối với các dự án sử dụng đất để xây dựng các công trình trên phạm vi rộng như đê điều, thủy điện, đường điện, đường bộ, đường sắt, đường dẫn nước, đường dẫn dầu…), trích sao hồ sơ địa chính.

Bước 4: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ địa chính; xác minh thực địa; trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất.

Như vậy, người có nhu cầu xin giao đất phải lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi nộp hồ sơ tại Sở tài nguyên và môi trường xong thì sở tài nguyên và môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xem xét mục đích sử dụng đất của người xin giao đất, xem xét kế hoạch sử dụng đất có phù hợp với kế hoạch phát triển đất của địa phương đó hay không để giao đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *