NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ÁP DỤNG THỜI HIỆU KHỞI KIỆN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

By admin - Tháng Một 31, 2019

Bộ luật dân sự 2015 đã chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều quy định mới, có sự thay đổi được đánh giá là tiến bộ, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế xã hội ở nước ta. Trong đó, các quy định về thời hiệu khởi kiện với những thay đổi đáng chú ý. Cụ thể như sau:

Bộ luật dân sự 2015 Bộ luật dân sự 2005
Yêu cầu bồi thường thiệt hại 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. 02 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm.
Tranh chấp thừa kế – Tài sản thừa kế là bất động sản: Thời hiệu khởi kiện là 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

– Tài sản là động sản: Thời hiệu khởi kiện là 10 năm kể từ ngày mở thừa kế

10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Ở BLDS 2005, không phân định giữa hai loại tài sản là động sản và bất động sản.
Tranh chấp hợp đồng dân sự Thời hiệu khởi kiện là 03 nămtính từ ngày người có quyền yêu cầu khởi kiện biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Thời hiệu khởi kiện là 02 nămtính từ ngày người có quyền yêu cầu khởi kiện biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.
Yêu cầu xác nhận/bãi bỏ quyền thừa kế 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế
Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại 03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế 03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế
Yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu 02 năm (thời điểm xác định bắt đầu tính thời hiệu được quy định chi tiết, cụ thể hơn. Cụ thể tại Khoản 1 Điều 132 Bộ luật dân sự 2015. 02 năm kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập.
Những trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện – Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản;

– Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác;

– Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai;

– Trường hợp khác do luật quy định.

– Yêu cầu hoàn trả tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước;

– Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

– Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

Những trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện được quy định như sau:

 

1. Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản;
2. Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác;
3. Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai;
4. Trường hợp khác do luật quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *