Mức cấp dưỡng cho con sau ly hôn

Mức cấp dưỡng cho con sau ly hôn

By admin - Tháng Mười Một 14, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Chồng tôi ngoại tình nên tôi muốn ly hôn với chồng. Chúng tôi có một con chung, con gái của tôi mới 3 tuổi. Chúng tôi thỏa thuận con gái sẽ theo tôi. Vậy tôi có quyền yêu cầu chồng tôi cấp dưỡng cho cháu đến khi cháu trưởng thành không? Lương của chồng tôi mỗi tháng 13 triệu.

Luật sư tư vấn:

1. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:” Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.”

Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Như vậy, nếu chồng bạn không trực tiếp nuôi con thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con đến khi con đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình.

2. Về mức cấp dưỡng

Mức cấp dưỡng được quy định tại Điều 116 Luật hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

“1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”

Tiền cấp dưỡng nuôi con được quy định tại mục 11 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP như sau:

“b. Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học hành của con và do các bên thoả thuận. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được thì tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, vào khả năng của mỗi bên mà quyết định mức cấp dưỡng nuôi con cho hợp lý.”

Mức cấp dưỡng cũng phải phù hợp với điều kiện của chồng bạn, khi quyết định mức cấp dưỡng, Tòa án sẽ căn cứ vào mức thu nhập của chồng bạn, vì vậy mức cấp dưỡng thường không cao hơn mức thu nhập của chồng bạn là 13 triệu. Tuy nhiên, trong trường hợp mức cấp dưỡng nuôi con Tòa án phán quyết vẫn vượt quá khả năng của chồng bạn thì chồng bạn có quyền làm đơn đề nghị Tòa án xem xét lại mức cấp dưỡng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *