Đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng thai sản

Đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng thai sản

By admin - Tháng Tám 17, 2018

Đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Theo quy định trên, việc bạn đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng không liên tục từ tháng 10/2014 đến tháng 9/2015 do chuyển công ty làm việc đã ảnh hưởng đến thời gian tính làm điều kiện để bạn được hưởng chế độ thai sản. Tức là khoảng thời gian bạn đóng bảo hiểm xã hội 2 năm tại công ty cũ sẽ không được tính làm điều kiện để bạn hưởng chế độ thai sản nữa, do thời gian quy định này chỉ được tính trong khoảng 12 tháng trước khi bạn sinh con.

Theo điều 9 của thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Ví dụ 13: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng bảo hiểm xã hội, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017, nếu trong thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Ví dụ 14: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Do đó, việc bạn dự sinh vào ngày 22/02 là sau ngày 15 và tháng 2 của bạn sẽ được tính vào thời gian 12 tháng để tính làm điều kiện bạn có được hưởng chế độ thai sản hay không? Bạn đóng bảo hiểm xã hội tính từ tháng 9/2015 đến hết tháng 2/2016 là được 6 tháng. Vì vậy, bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo như quy định của pháp luật.

Hi vọng với những giải đáp ở trên có thể giúp cho bạn giải quyết được thắc mắc của mình. Nếu còn bất kì điều gì chưa rõ, bạn vui lòng gọi điện thoại đến tổng đài tư vấn khách hàng 1900.6165 để được tư vấn cụ thể hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.