Luật phá sản được áp dụng cho bao nhiêu loại hình doanh nghiệp?

Luật phá sản được áp dụng cho bao nhiêu loại hình doanh nghiệp?

By admin - Tháng Bảy 16, 2018

Luật phá sản được áp dụng cho bao nhiêu loại hình doanh nghiệp?

Theo điều 2 luật phá sản quy định: ” Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn”.

Để xem xét một doanh nghiệp có lâm vào tình trạng phá sản hay không phải căn cứ vào 2 điều kiện:

–  Mất khả năng thanh toán nợ đến hạn

–  Hiện tượng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn không còn là hiện tượng nhất thời mà rất trầm trọng thuộc về bản chất và vô phương cứu chữa.

Khi doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản.  Luật phá sản sẽ được áp dụng để điều chỉnh hiện tượng này. Vậy Luật phá sản sẽ được áp dụng cho bao nhiêu loại hình doanh nghiệp?

Căn cứ vào Luật phá sản năm 2004 và Mục I Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân  số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28/4/2005, Các doanh nghiệp  được áp dụng Luật phá sản bao gồm:

 •  Công ty Nhà Nước.
 • Công ty TNHH một thành viên.
 • Công ty TNHH hai thành viên.
 • Ông ty Cổ Phần.
 • Công ty Hợp Danh.
 •  Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.
 •  Hợp tác xã.
 •   Liên hiệp hợp tác xã.
 •   Doanh nghiệp liên doanh.
 •    Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.
 •   Các loại hình doanh nghiệp, Hợp tác xã theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *