Điều kiện đi xuất khẩu lao động

Điều kiện đi xuất khẩu lao động

By admin - Tháng Tám 16, 2018

Điều kiện đi xuất khẩu lao động

Muốn đi xuất khẩu lao động, người lao động cũng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn như sức khỏe, tiền bạc, trình độ ngoại ngữ,…bên cạnh đó cũng phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật đề ra.

Theo Điều 6 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 về các hình thức đi làm việc ở nước ngoài như sau:

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo một trong các hình thức sau đây:

1. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

2. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

3. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

4. Hợp đồng cá nhân.

Đi xuất khẩu lao động có nhiều hình thức và tùy vào mỗi loại hợp đồng sẽ có điều kiện đáp ứng khác nhau. Đối với đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài theo Điều 42 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006:

Người lao động được đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

2. Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài;

3. Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt;

4. Đủ sức khoẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động;

5. Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề và các điều kiện khác theo yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động;

6. Được cấp chứng chỉ về bồi dưỡng kiến thức cần thiết;

7. Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với người lao động đi xuất khẩu lao động theo Hợp đồng cá nhân thì cần tuân thủ các điều kiện tại Điều 50 Luật người lao động Việt Nam 2006:

Người lao động được đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 42 của Luật này;

2. Có Hợp đồng cá nhân theo quy định tại Điều 51 của Luật này;

3. Có Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú.

Những người lao động sau khi về nước sẽ được khuyến khích, hỗ trợ việc làm, đầu tư sản xuất kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *