Phân biệt khởi tố vụ án và khởi tố bị can

Phân biệt khởi tố vụ án và khởi tố bị can

By admin - Tháng Mười Một 9, 2018

1 – Bản chất

– Khởi tố vụ án: Khởi tố về hành vi có dấu hiệu phạm tội.

– Khởi tố bị can: Khởi tố người hoặc pháp nhân có dấu hiệu phạm tội.

2 – Căn cứ khởi tố

– Khởi tố vụ án: Chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ:

+ Tố giác của cá nhân;

+ Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

+ Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

+ Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước;

+ Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm;

+ Người phạm tội tự thú

– Khởi tố bị can: Sau khi đã có quyết định khởi tố vụ án, cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra vụ án. Từ đó, nếu có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị bị can. Quyết định khởi tố bị can phải được sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp với cơ quan điều tra.

3 – Thẩm quyền ra quyết định khởi tố

– Khởi tố vụ án: Có 04 cơ quan:

+ Cơ quan điều tra.

+ Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

+ Viện kiểm sát;

+ Hội đồng xét xử.

– Khởi tố bị can: 03 cơ quan:

+ Cơ quan điều tra.

+ Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

+ Viện kiểm sát.

4 – Giai đoạn ra quyết định khởi tố

Khởi tố vụ án: Có 04 giai đoạn có thể khởi tố:

+ Giai đoạn khởi tố;

+ Giai đoạn điều tra;

+ Giai đoạn truy tố;

+ Giai đoạn xét xử.

– Khởi tố bị can: Có 02 giai đoạn có thể khởi tố:

+ Giai đoạn điều tra;

+ Giai đoạn truy tố.

5 – Thời điểm kết thúc khởi tố

– Khởi tố vụ án: Thời điểm kết thúc của giai đoạn khởi tố vụ án được tính từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự (trong trường hợp xác định có dấu hiệu tội phạm), hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự (khi xác định không có dấu hiệu tội phạm).

– Khởi tố bị can: Khởi tố bị can không phải là giai đoạn tố tụng mà chỉ là hành vi tố tụng tại giai đoạn điều tra của người có thẩm quyền ra quyết định khởi tố bị can khi đã xác định được một người cụ thể có hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong pháp luật hình sự, cần phải tiến hành các hoạt động điều tra đối với họ theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *