Có thể tặng cho đất và nhà đang thế chấp tại ngân hàng không

Có thể tặng cho đất và nhà đang thế chấp tại ngân hàng không

By admin - Tháng Mười 26, 2018

Khách hàng có một câu hỏi như sau: Bố tôi có một mảnh đất gắn liền với ngôi nhà trị giá 500 triệu. 3 tháng trước bố tôi đem thế chấp ngân hàng để vay 200 triệu. Giờ bố tôi muốn tặng cho tôi đất và ngôi nhà này được không?

Luật sư tư vấn:

Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Theo đó, khi thế chấp tài sản, bên thế chấp có các quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thế chấp theo quy định tại Điều 320, 321 BLDS. Với trường hợp tặng cho tài sản thế chấp, bên thế chấp tài sản có nghĩa vụ theo quy định tại khoản 8 Điều 320 BLDS: 

Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 321 của Bộ luật này.”

Theo khoản 5 Điều 321 Bộ luật dân sự 2015, bên thế chấp có quyền: Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật.

Do bố bạn có mảnh đất gắn liền với ngôi nhà đang được thế chấp tại ngân hàng nên nếu bố bạn muốn tặng cho mảnh đất và ngôi nhà này cho bạn cần phải có sự đồng ý của ngân hàng đang nhận thế chấp về việc tặng cho tài sản đó. Nếu ngân hàng đồng ý thì bố bạn và bạn có thể thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Nếu không được sự đồng ý của ngân hàng, bố bạn cần hoàn thành nghĩa vụ trả nợ để chấm dứt việc thế chấp tài sản, từ đó mới có thể tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *