Phân biệt đại xá và đặc xá

Phân biệt đại xá và đặc xá

By admin - Tháng Mười Hai 18, 2018

Ân xá là một đặc ân của Nhà nước trong việc miễn, giảm trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt đối với người phạm tội. Đây là chính sách nhân đạo của nhà nước ta, có ý nghĩa lớn về mặt chính trị- xã hội cho những người phạm tội, tạo điều kiện để người phạm tội được cải tạo, giáo dục trở thành người có ích cho xã hội và nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.

Ân xá được thực hiện với 2 hình thức là đại xá và đặc xá. Đại xá và đặc xá có những điểm khác nhau dưới đây:

1. Khái niệm

– Đại xá: Sự khoan hồng của Nhà nước do Quốc hội quyết định nhằm tha tội hoàn toàn và triệt để cho một số loại tội phạm nhất định đối với hàng loạt người phạm tội nhân sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước.

– Đặc xá: Sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt

2. Bản chất

– Đại xá: Tha, miễn hình phạt hoặc giảm nhẹ hình phạt cho một số loại tội phạm hoặc một loạt người phạm pháp nhất định đã hoặc chưa bị truy tố, xét xử, thi hành án.

– Đặc xá: Miễn toàn bộ hoặc một phần hình phạt hoặc giảm nhẹ hình phạt, kể cả miễn trách nhiệm hình sự hoặc xóa án đối với một hoặc một số người nhất định hoặc một số đông người đang chấp hành hình phạt, trong trường hợp họ lập được công lớn hoặc đã quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

3. Thời gian thực hiện

– Đại xá: Không cụ thể; Quyết định đại xá được đưa ra trong phiên họp Quốc hội, lấy ý kiến của các đại biểu quốc hội, thường vào những dịp quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước.

– Đặc xá: Nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc như ngày 02/9 hay 30/4…hàng năm; Nhân dịp sự kiện trọng đại về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có ý nghĩa lớn về đối nội, đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước; Khi xét thấy cần thiết.

4. Thẩm quyền thực hiện

– Đại xá: Quốc hội

– Đặc xá: Chủ tịch nước

5. Đối tượng áp dụng

– Đại xá: Người phạm tội trong giai đoạn đã hoặc chưa bị truy tố, xét xử, thi hành án.

– Đặc xá: Người phạm tội trong giai đoạn đã bị kết án tù hoặc tử hình.

6. Giai đoạn áp dụng

– Đại xá: Từ giai đoạn tố tụng đến giai đoạn thi hành án hình sự

– Đặc xá: Chỉ áp dụng từ giai đoạn thi hành án hình sự.

7. Nội dung

– Đại xá: Thông thường căn cứ vào tình hình kinh tế chính trị cũng như diễn biến tội phạm trong từng thời kỳ mà Quốc hội quyết định đại xá cho những hành vi phạm tội hay loại tội phạm nào.

Đặc xá: Theo yêu cầu (có đơn) của người bị kết án. Việc xét đặc xá bao gồm xét đặc xá tha tù và xét ân giảm án tử hình.

8. Hậu quả pháp lý

– Đại xá: Người được đại xá sẽ là người không có tội và cũng sẽ không có án tích trong lý lịch tư pháp của mình.

– Đặc xá: Người được đặc xá sẽ được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại nhưng không được xóa án tích ngay và vẫn có tiền án trong lí lịch tư pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *