Bị tai nạn giao thông trong thời gian nghỉ phép được hưởng chế độ gì?

Bị tai nạn giao thông trong thời gian nghỉ phép được hưởng chế độ gì?

By admin - Tháng Mười Hai 13, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Tôi xin công ty cho nghỉ phép về quê có việc. Nhưng không may tôi bị tai nạn lao động. Vậy tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm nào không?

Luật sư tư vấn:

Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau:

“2. Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây:  

a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy.  

b) Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.  

c) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.”

Khoản 4 Điều 4 Thông tư 59 quy định như sau: Trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động thì thời gian ốm đau, tai nạn trùng với thời gian nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương không được tính hưởng trợ cấp ốm đau; thời gian nghỉ việc do bị ốm đau, tai nạn ngoài thời gian nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương được tính hưởng chế độ ốm đau theo quy định.

Khoản 2 Điều 186 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về trách nhiệm trả lương của người sử dụng lao động trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội như sau: Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.

Như vậy, nếu thời gian bạn bị tai nạn giao thông, thời gian điều trị trùng với thời gian đang nghỉ phép năm thì không được tính hưởng trợ cấp ốm đau. Thời gian điều trị do bị ốm đau, tai nạn ngoài thời gian nghỉ phép hàng năm được tính hưởng chế độ ốm đau theo quy định. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, công ty không phải trả lương cho người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.