Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

By admin - Tháng Mười 31, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Anh em có yêu một chị tên là M cùng quê nhưng bố mẹ của chị ấy không đồng ý cho 2 anh chị lấy nhau vì không môn đăng hộ đối và nói anh em chưa có nghề nghiệp ổn định. Nghĩ quẩn chị M rủ anh em cùng nhảy xuống sông tự tử để cả hai đứa mãi mãi được ở bên nhau. Nhưng chỉ có anh em nhảy còn chị M không nhảy xuống và về báo cho người nhà là anh em tự tử. Vậy chị M có phải chịu trách nhiệm hình sự không ạ? Cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 131 – Bộ luật hình sự năm 2015 quy định Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát theo Bộ luật hình sự 2015 như sau:

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ;

b) Tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ.

2. Phạm tội làm 02 người trở lên tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.”

Các yếu tố cấu thành tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát:

– Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội này có dấu hiệu sau đây:

+ Về hành vi: Có một trong các hành vi sau:

Có hành vi thúc đẩy người khác tự sát: Được thể hiện qua việc kích động, dụ dỗ… tạo động lực về mặt tinh thần để nạn nhân đi đến quyết tâm tự làm chấm dứt cuộc sống của chính mình.

Có hành vi tạo các điều kiện cần thiết để giúp người khác tự sát: Được thể hiện qua các việc tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt như cung cấp công cụ, phương tiện hoặc hướng dẫn về cách thức, phương pháp để nạn nhân dễ dàng thực hiện hành vi tự sát.

+ Về hậu quả: Hậu quả của các hành vi nêu trên dẫn đến việc làm cho người khác có hành vi tự sát. Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

– Khách thể: Các hành vi phạm tội nêu trên đã xâm phạm (một cách gián tiếp) đến tính mạng của người khác.

– Mặt chủ quan: Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

– Chủ thể: Chủ thể của tội này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

Theo thông tin bạn cung cấp, những lời nói kích động, dụ dỗ của chị M là nhằm thúc đẩy anh bạn đến chỗ tự sát. Vì vậy, ý thức của người phạm tội là mong muốn làm sao cho nạn nhân tự sát. Do đó, chị M phải phải chịu trách nhiệm hình sự vì tội xúi giục hoặc giúp đỡ người khác quy định tại Điều 131 BLHS 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *