Thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh theo quy định pháp luật hiện hành

Thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh theo quy định pháp luật hiện hành

By admin - Tháng Bảy 25, 2018

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Hồ sơ bao gồm có:

 • Thông báo thành lập chi nhánh khác tỉnh (theo mẫu tại phụ lục thông tư số 14/2010/TT– BKH)
 • Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh
 • Quyết định của Hội đồng quản trị
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chinh nhánh
  Bản sao CMND của người đứng đầu chi nhánh và Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.
 • Bản sao Điều lệ của công ty (Trường hợp này có thể linh động nếu không có).

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

 • Soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.
 • Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 07 ngày làm việc.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý khi thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

 • Thành lập chi nhánh khác tỉnh phải có con dấu và hóa đơn riêng! (chi nhánh chỉ cần nộp thuế môn bài, thuế GTGT phát sinh, còn thuế TNDN và TNCN thì cty đóng) -> Cần làm thủ tục xin cấp dấu và in hóa đơn.
 • Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì công ty mẹ đóng cửa thì chi nhánh cũng đóng theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *