TẶNG CHO HAY LÀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP?

By admin - Tháng Ba 25, 2019

Bạn được nhận phần vốn từ bố mẹ, anh chị em hay bạn bè của mình thì bạn nên làm gì trong khi nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước (Thuế thu nhập các nhân) là bắt buộc? Trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến sự khác biệt trong việc nộp thuế thu nhập trong chuyển nhượng và tặng cho cổ phần, phần vốn góp.

TẶNG CHO CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP

Thu nhập  từ quà  tặng là môt trong những thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC: “Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước”…

Cách tính thuế:

“Điều 23. Đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng

  1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều này nhân (×) với thuế suất 10%”

Theo đó thì:

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế * Thuế suất

+ Thu nhập tính thuế: Giá trị phần quà tặng vượt trên 10 triệu.

+  Thuế suất: mức thuế suất đối với nhận tặng cho là 10% theo Biểu thuê toàn phần (Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

Lưu ý: Việc tặng cho theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân thì chỉ được miễn thuế trong pham vi là 10 triệu đồng, với số tiền vượt quá 10 triệu thì thuế suất sẽ là 10% của phần chênh lệch.

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP

Cách tính thuế:

– Đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp:

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế * Thuế suất

+Thu nhập tính thuế =  Giá chuyển nhượng – giá mua

+Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

– Đối với chuyển nhượng cổ phần: 0.1% x giá trị chuyển nhượng.

Như vậy, rõ ràng là mức thuế TNCN phải nộp trong thủ tục tặng cho sẽ  là cao hơn. Tuy nhiên, tùy vào mục đích của các bên trong thỏa thuận mà lựa chọn loại thủ tục cho phù hợp bởi người nộp thuế ở hai thủ tục này là khác nhau. Đối với tặng cho cổ phần, phần vốn góp thì người nộp thuế là bên nhận tặng cho, còn đối với chuyển nhượng thì người nộp thuế là bên chuyển nhượng. Còn điều gì thắc mắc hoặc chưa rõ thì Quý khách nên tham vấn ý kiến của các luật sư để tránh các tình huống không mong muốn phát sinh, các ý kiến tư vấn không đúng từ các cá nhân, tổ chức không có chuyên môn sâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.