Vợ chồng chưa có Giấy chứng nhận kết hôn có khai sinh được cho con không ?

Vợ chồng chưa có Giấy chứng nhận kết hôn có khai sinh được cho con không ?

By admin - Tháng Mười 18, 2018

Khách hàng có câu hỏi như sau: Vợ chồng em chỉ mới tổ chức đám cưới mà chưa đăng kí kết hôn. Giờ con em gần 01 tháng tuổi, chồng em đi làm khai sinh cho con em không được.

1. Cơ sở pháp lý

– Luật hôn nhân gia đình năm 2014.

– Luật hộ tịch năm 2014.

– Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

2. Luật sư tư vấn

Căn cứ Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định cách xác định cha, mẹ như sau:

“1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

2. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.”

Như vậy, hai vợ chồng bạn hiện nay chưa đăng ký kết hôn với nhau nhưng hai bạn đã có con chung với nhau, nếu hai bạn có ý định đăng ký kết hôn thì hai bạn sau khi đăng ký kết hôn, sẽ thừa nhận đây là con chung của hai vợ chồng bạn, thì đương nhiên, Ủy ban nhân dân phường có thẩm quyền có nghĩa vụ đăng ký khai sinh cho con bạn.

Nếu hai bạn vẫn chưa muốn kết hôn, căn cứ theo Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về đăng ký xác nhận cha, mẹ, con thì việc xác nhận cha, mẹ, con được thực hiện có thể kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con cụ thể như sau:

Về thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Về thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký xác nhận cha, mẹ, con theo quy định

Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết đơn yêu cầu của công dân

Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm giải thích rõ trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan, làm chứng không đúng sự thật.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Bước 3: Trả kết quả đăng ký xác nhận cha, mẹ, con và Giấy khai sinh cho trẻ

Trong trường hợp, vợ chồng bạn đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhưng cán bộ Hộ tịch – tư pháp phường từ chối không giải quyết thì vợ chồng bạn có quyền làm đơn Khiếu nại gửi trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường/ xã để yêu cầu giải quyết hành vi làm sai quy định của cán bộ hộ tịch – tư pháp. Việc bắt buộc phải đăng ký kết hôn mới được đăng ký khai sinh là  không đúng với quy định của pháp luật, kể cả khi hai vợ chồng bạn không đăng ký kết hôn thì vẫn có thể làm thủ tục xác nhận quan hệ cha con hoặc mẹ con bình thường và đương nhiên vẫn có thể đăng ký khai sinh cho con theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *