So sánh giữa hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng

So sánh giữa hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng

By admin - Tháng Sáu 20, 2018

So sánh giữa hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng

Hủy bỏ hợp đồngđơn phương chấm dứt hợp đồng là hai hành vi pháp lý đều dẫn đến việc chấm dứt thực hiện hợp đồng trên thực tế và. Tuy nhiên, hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng dẫn đến nhiều hệ quả pháp lý khác nhau đòi hỏi chúng ta phải xác định đúng tính chất của chúng. Căn cứ vào Bộ luật Dân sự hiện hành thì hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng có những điểm giống và khác nhau như sau:

  • Giống nhau:
  • Đều do một bên thông báo khi có những căn cứ luật định. Nếu không thông báo thì phải bồi thường;
  • Bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại;
  • Bên hủy bỏ, đơn phương chấm dứt hợp đồng không phải bồi thường nếu bên kia vi phạm nghĩa vụ mà đó là điều kiện hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
  • Khác nhau:
Hủy bỏ hợp đồng Đơn phương chấm dứt hợp đồng
Điều kiện áp dụng – Một bên vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận;

– Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;

– Các trường hợp pháp luật có quy định, như: Chậm thực hiện nghĩa vụ, hợp đồng không có khả năng thực hiện, tài sản bị mất, hư hỏng

Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Có nghĩa là, đơn phương chấm dứt hợp đồng có thể dựa trên sự thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật mà không cần xuất phát từ sự vi phạm hợp đồng.
Hệ quả pháp lý – Hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận. Có nghĩa là, hợp đồng coi như không tồn tại từ trước. (Hợp đồng bị tiêu hủy)

– Các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận

Hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Hợp đồng có hiệu lực cho đến thời điểm thông báo chấm dứt. (Hợp đồng ngưng hiệu lực)

– Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *