Phân biệt hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp

Phân biệt hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp

By admin - Tháng Mười 15, 2018

Mua lại, sát nhập hay hợp nhất doanh nghiệp là một lĩnh vực đang rất phát triển trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, nó đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm . Chúng ta vẫn thường nghe hợp nhất công ty và sáp nhập công ty. Vậy giữa hợp nhất và sáp nhập khác nhau như thế nào. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, cac tiêu chí dưới đây sẽ góp phần làm rõ sự khác nhau đó.

1. Khái niệm

– Hợp nhất doanh nghiệp: Các công ty mang tài sản, quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích hợp pháp của mình góp chung lại thành lập 1 công ty mới.

Sáp nhập doanh nghiệp: Các công ty bị sáp nhập mang toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình chuyển sang cho công ty nhận sáp nhập.

2. Các chủ thể liên quan

– Hợp nhất doanh nghiệp: Công ty bị hợp nhất; Công ty được hợp nhất.

– Sáp nhập doanh nghiệp: Công ty bị sáp nhập; Công ty nhận sáp nhập.

3. Hình thức

– Hợp nhất doanh nghiệp: Các công ty mang tài sản, quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích hợp pháp của mình góp chung lại thành lập 1 công ty mới.

– Sáp nhập doanh nghiệp: Các công ty bị sáp nhập mang toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình chuyển sang cho công ty nhận sáp nhập.

4. Hậu quả pháp lý

– Hợp nhất doanh nghiệp: Tạo ra một công ty mới (công ty được hợp nhất) và chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

– Sáp nhập doanh nghiệp: Chấm dứt sự tồng tại của các công ty bị sáp nhập và giữ nguyên sự tồn tại của công ty nhận sáp nhập.

5. Trách nhiệm pháp lý của công ty được hợp nhất hoặc sáp nhập

– Hợp nhất doanh nghiệp: Công ty hợp nhất hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ của các công ty bị hợp nhất.

– Sáp nhập doanh nghiệp: Các công ty bị sáp nhập chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của mình sang cho công ty nhận sáp nhập.

6. Quyền quyết định

Hợp nhất doanh nghiệp: Các công ty tham gia hợp nhất cùng có quyền quyết định trong Hội đồng quản trị công ty được hợp nhất tùy vào số vốn đóng góp của mỗi bên.

– Sáp nhập doanh nghiệp: Chỉ công ty nhận sáp nhập được quyền quyết định, điều hành và quản lý.

7. Đăng ký doanh nghiệp

– Hợp nhất doanh nghiệp: Công ty được hợp nhất tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

– Sáp nhập doanh nghiệp: Công ty nhận sáp nhập tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *