Quy định chung về bảo hiểm bắt buộc

Quy định chung về bảo hiểm bắt buộc

By admin - Tháng Tám 17, 2018

Quy định chung về bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm bắt buộc, hay còn được hiểu là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện nay được hướng dẫn chi tiết bởi các văn bản luật nói chung và cụ thể tại quyết định 959/QĐ-BHXH nói riêng. Cụ thể như sau:

Về đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc

  • Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
  • Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 trở lên
  • Người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

Tỷ lệ trích đóng bảo hiểm bắt buộc

Tỷ lệ đóng BHXH BHYT BHTN Tổng cộng
Doanh nghiệp 18 3 1 22
Người lao động 8 1.5 1 10.5
Tổng 26 4.5 2 32.5

Lưu ý: Doanh nghiệp còn phải đóng 2% kinh phí công đoàn/tổng quỹ lương tham gia bảo hiểm bắt buộc

Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

– Tiền lương hàng tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, KPCĐ: Là tiền lương ghi trong HĐLĐ.

Chú ý:

  • Từ 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lươngtheo quy định của pháp luật lao động.
  • Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

Mức tiền lương đóng tổi thiểu:

  • Mức tiền lương tháng đóng BHXH không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.
  • Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%. Nếu là đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cao hơn ít nhất 7%.

Chú ý: Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

b. Mức tiền lương đóng tối đa:

  • Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.
  • Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

(Mức lương cơ sở không phải là mức lương tối thiểu, mức lương cơ bản của DN… mà là mức lương cơ sở được quy định tại Nghị Quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc Hội. Từ ngày 1/5/2016 là 1.210.000 đồng/tháng.
Như vậy: Mức lương đóng BHXH tối đa là 1.210.000 x 20 = 24.200.000

  • Từ ngày 1/7/2017: Mức lương cơ sở sẽ là: 1.300.000 đ/ tháng (Theo Nghị Quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội)

Phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN:

a. Đóng hằng tháng:

– Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

b. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

– Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

c. Đóng theo địa bàn:

– Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh.
– Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.

(Theo điều 7 Quyết định 959/QĐ-BHXH)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *