Pháp luật về mua trả chậm trả dần

Pháp luật về mua trả chậm trả dần

By admin - Tháng Mười 29, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Chị tôi vừa kí một hợp đồng mua bán thóc. Chị tôi giao trước cho bên mua 1 tấn thóc vào ngày 9/10/2018 nhưng đến tháng 12/2018 bên mua mới thanh toán tiền mua thóc. Vậy đây là mua trả chậm hay trả dần?

Luật sư tư vấn:

Mua trả chậm, trả dần được quy định tại Điều 453 BLDS 2015, cụ thể:

“1. Các bên có thể thoả thuận về việc bên mua trả chậm hoặc trả dần tiền mua trong một thời hạn sau khi nhận vật mua; bên bán được bảo lưu quyền sở hữu của mình đối với vật bán cho đến khi bên mua trả đủ tiền, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Hợp đồng mua trả chậm hoặc trả dần phải được lập thành văn bản. Bên mua có quyền sử dụng vật mua trả chậm, trả dần và phải chịu rủi ro trong thời gian sử dụng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”

Theo quy định trên, hình thức mua trả chậm và hình thức mua trả dần về cơ bản giống nhau, trừ một điểm khác biệt duy nhất về phương thức thanh toán.

Cụ thể, phương thức thanh toán của mua trả chậm là thanh toán một lần nhưng không phải thanh toán ngay. Theo phương thức này, bên mua sẽ trả toàn bộ tiền cho bên bán một thời gian nhất định sau khi giao kết hợp đồng và nhận tài sản.

Phương thức thanh toán của mua trả dần là thanh toán nhiều lần, mặc dù tài sản mua bán được chuyển giao ngay cho người mua sau khi ký hợp đồng mua bán. Theo phương thức này, bên mua không trả toàn bộ số tiền mua tài sản một lần mà trả thành nhiều lần với số lần trả và số tiền trả trong một lần theo sự thỏa thuận của các bên.

Trong hình thức mua trả chậm, trả dần, mặc dù bên mua chưa thanh toán hoặc thanh toán chưa hết tiền cho bên bán nhưng họ lại được nhận tài sản mua bán và có quyền đưa tài sản vào khai thác công dụng; còn bên bán đã giao vật cho bên mua nhưng họ vẫn còn quyền sở hữu đối với tài sản đã bán.

Sau khi nhận vật, bên mua có quyền sử dụng vật mua trả chậm, trả dần và phải chịu rủi ro trong thời gian sử dụng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Đây là điểm khác với quy định cho hình thức mua với điều kiện dùng thử.

Theo như thông tin bạn cung cấp, chị bạn kí hợp đồng mua bán thóc vào 9/10/2018, đến 12/2018 bên mua mới thanh toán tiền. Do đó đây là hình thức mua trả chậm, bởi bên mua sẽ trả toàn bộ tiền cho bên bán một thời gian nhất định sau khi giao kết hợp đồng và nhận tài sản là 1 tấn thóc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *