Những thành phần bắt buộc tham gia phiên hòa giải

Những thành phần bắt buộc tham gia phiên hòa giải

By admin - Tháng Bảy 23, 2018

Những thành phần bắt buộc tham gia phiên hòa giải

Hòa giải trong giải quyết vụ án dân sự là nhằm giúp cho các đương sự thực hiện quyền tự định đoạt của họ và làm cho việc giải quyết vụ án đạt được hiệu quả cao mà không phải xét xử. Vì vậy, để đảm bảo phiên hòa giải được tiến hành khách quan, trung thực, Bộ luật tố tụng dân sự quy định cụ thể thành phần phải tham gia hòa giải.

Theo quy định tại Điều 209 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, thành phần phiên hòa giải bao gồm:

– Thẩm phán chủ trì phiên họp;

– Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp;

– Các đương sự ( gồm: nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) hoặc người đại diện hợp pháp của các đương sự;

– Đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động đối với vụ án lao động khi có yêu cầu của người lao động, trừ vụ án lao động đã có tổ chức đại diện tập thể lao động là người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tập thể người lao động, người lao động. Trường hợp đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động không tham gia phiên hòa giải thì phải có ý kiến bằng văn bản;

– Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (nếu có);

– Người phiên dịch (trong trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng Việt). Người phiên dịch do một bên đương sự lựa chọn hoặc các bên đương sự thỏa thuận lựa chọn và được Tòa án chấp nhận hoặc được Tòa án yêu cầu để phiên dịch.

– Cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia phiên họp (nếu cần). Đối với vụ án về hôn nhân và gia đình, Thẩm phán yêu cầu đại diện cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia phiên họp; nếu họ vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành phiên họp.

Trong vụ án có nhiều đương sự mà có đương sự vắng mặt, nhưng các đương sự có mặt vẫn đồng ý tiến hành phiên họp và việc tiến hành phiên họp đó không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt thì Thẩm phán tiến hành phiên họp giữa các đương sự có mặt; nếu các đương sự đề nghị hoãn phiên hòa giải để có mặt tất cả các đương sự trong vụ án thì Thẩm phán phải hoãn phiên họp. Thẩm phán phải thông báo việc hoãn phiên họp và việc mở lại phiên họp cho đương sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *