MẠO DANH NGƯỜI KHÁC CÓ THỂ BỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ KHÔNG ?

By admin - Tháng Ba 29, 2021
MẠO DANH NGƯỜI KHÁC CÓ THỂ BỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ KHÔNG ?
Người nhờ tư vấn :
Em chào Luật sư, em có 1 số thắc mắc muốn được Luật sư tư vấn. Hiện tại em đang là giáo viên của một trường THPT trong xã . Em bị 1 bạn không rõ tên sử dùng hình ảnh của em, thông tin việc làm, gia đình, nơi ở và sinh hoạt hằng ngày của em để đăng lên facebook và mở các lớp học thêm nhằm thu lợi riêng.
Luật sư tư vấn :
Căn cứ khoản 1 điều 32 bộ luật dân sự 2015 quy định:
Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh
1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.
Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.
Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Theo quy định tại khoản 3 điều này, bạn có thể gửi yêu cầu đến tòa án buộc người đang mạo danh sử dụng hình ảnh của bạn phải thu hồi, tiêu hủy và chấm dứt việc sử dụng hình ảnh của bạn. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu người sử dụng hình ảnh của bạn phải xin lỗi công khai theo quy định tại khoản 5 điều 34 bộ luật dân sự và bồi thường thiệt hại theo quy định tại điều 592 bộ luật dân sự 2015 cụ thể như sau :
Điều 592. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm
1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:
a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;
b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;
c) Thiệt hại khác do luật quy định.
2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.
Như vậy nếu bạn bị tổn thất về mặt lợi ích và tinh thần hoàn toàn có thể yêu cầu tòa án buộc họ phải đền bù bồi thường thiệt hại đó .Hơn hết mức tiền bồi thường hoàn toàn do bạn và người đó bàn bạc và tòa án sẽ xử lý theo thỏa thuận của hai bên. Trong trường hợp không thể thỏa thuận thì mức bồi thường sẽ không quá mười lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định ( cụ thể là khoảng 1.490.000 *10=14.900.000 vnđ)
Mặt khác căn cứ khoản 1 điều 155 BLHS2015 và khoản 1 và khoản 4 điều 156 BLHS2015:
Điều 155. Tội làm nhục người khác
1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
Điều 156. Tội vu khống
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:
a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;
b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Như vậy, bạn hoàn toàn có thê gửi đơn kiện người này ra tòa án bao gồm đơn khởi kiện và đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự . Nếu bạn có chứng cứ đầy đủ để chứng minh người có hành vi mạo danh thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định trên đối với bạn thì họ có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự với mức án phạt có thể lên tới 7 năm tù giam đối với tội vu khống và 3 năm tù giam đối với tội làm nhục người khác theo điểm a khoản 1 của điều 156 và khoản 1 điều 155 .
=> NẾU NHƯ NGƯỜI ĐÓ CÒN TIẾP TỤC HÀNH VI TRÊN THÌ :
+ họ phải đền bù bồi thường thiệt hại do họ gây ra ( do hai bên thỏa thuận)
+ họ có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự với mức án phạt có thể lên tới 7 năm tù giam đối với tội vu khống và 3 năm tù giam đối với tội làm nhục người khác theo điểm a khoản 1 của điều 156 và khoản 1 điều 155

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *