MAI PHONG LAWFIRM – Văn bản thỏa thuận có được coi là hợp đồng không?

MAI PHONG LAWFIRM – Văn bản thỏa thuận có được coi là hợp đồng không?

By admin - Tháng Hai 17, 2022

MAI PHONG LAWFIRM – Văn bản thỏa thuận có được coi là hợp đồng không? 

         *** Văn bản thỏa thuận là một dạng hình thức khác của hợp đồng nó được thể hiện bằng văn bản để các bên trao đổi và bàn bạc về một vấn đề có liên quan tới hai hay nhiều bên tham gia. Văn bản thỏa thuận chính là nguyện vọng ý chí của một bên thể hiện dưới dạng văn bản thỏa thuận và các bên còn lại liên quan trong quan hệ có liên quan đều đồng ý và thực hiện theo những điều được thể hiện trong văn bản thỏa thuận đó.

         –  Về hình thức thì văn bản thỏa thuận chính là văn bản được thể hiện bằng chữ viết các nội dung các bên thỏa thuận.

         – Về nội dung Văn bản thỏa thuận là do các bên cùng tiến hành trao đổi đề ra các điều khoản và cùng nhau ký kết và thực hiện, tuân thủ theo những cam kết đã được thỏa thuận trong văn bản

         – Về trình tự tiến hành xác lập văn bản thỏa thuận: Khi các bên mong muốn có được tiếng nói chung về một quan hệ pháp lý có các Điều được thỏa thuận có cách giải quyết rõ ràng cụ thể để các bên tuân theo. Các bên sẽ chủ động gặp mặt, thỏa thuận, xác lập, xây dựng lên văn bản thỏa thuận về vấn đề cần thực hiện giải quyết. Và các bên liên quan sẽ tuân thủ theo các nội dung đã được ghi nhận trong văn bản thỏa thuận.

         *** Hợp đồng chính là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 385 BLDS). Hợp đồng được hình thành khi các bên đã trao đổi thỏa thuận theo quy định của pháp luật và được pháp luật ghi nhận. Hợp đồng được xác lập đồng nghĩa với việc các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo những gì các bên đã thỏa thuận trước đó. Do đó Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên để thỏa mãn trong giao dịch dân sự.

      – Về hình thức thì hợp đồng có 3 hình thức (BLDS hiện hành)

Hợp đồng giao kết thông qua hình thức bằng miệng (bằng lời nói); Hợp đồng giao kết thông qua hình thức bằng văn bản; Hợp đồng giao kết có sự công chứng chứng thực

     – Về nội dung: Hợp đồng có các Điều khoản mà các bên tham gia giao kết nhằm xác định các quyền và nghĩa vụ của các bên. Nội dung của Hợp đồng do pháp luật quy định. Tùy thuộc vào quan hệ của các bên mà pháp luật có quy định điều khoản và nội dung khác nhau.

       – Về trình tự các bước thực hiện giao kết hợp đồng: Hai bên bày tỏ ý muốn của mình, muốn giao kết hợp đồng và hai bên cùng chịu ràng buộc về vấn đề này; Hai bên có quyền thay đổi, hủy bỏ, chấm dứt giao kết hợp đồng ; Các bên chấp nhận giao kết hợp đồng là các bên đã đồng ý toàn bộ những yêu cầu mà bên đề nghị đưa ra

       Vậy, Khi nào văn bản thỏa thuận được coi là hợp đồng?…

         Hiện nay không có quy định cụ thể về bản thỏa thuận. Bản thỏa thuận cũng có thể hiểu là văn bản thỏa thuận về một vấn đề nào đó giữa hai hoặc nhiêu bên.

Nhìn chung điểm giống nhau giữa hợp đồng và bản thỏa thuận đều hình thành từ thoả thuận, ý chí của các bên tạo lập nên. Thông thường bản thoả thuận có giá trị pháp lý như hợp đồng và được coi là chứng cứ khi khởi kiện.

    Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Mai Phong để được hướng dẫn chi tiết.

           CÔNG TY LUẬT TNHH MAI PHONG

Trụ sở chính: Số nhà 202, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

VPGD : Phòng 205 Tòa nhà A6B Khu Đô Thị Mới Nam Trung Yên – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội

Websibte: www.kienthucphapluat.vn

Email:luatsumaiphong@gmail.com

Tel: (024) 62. 810. 711- Fax : (024) 62. 810. 722 – Hotline: 097. 420. 6766

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *