MAI PHONG LAWFIRM-    Trường hợp nào thì được bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự?

MAI PHONG LAWFIRM-    Trường hợp nào thì được bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự?

By admin - Tháng Năm 29, 2023

   Trường hợp nào thì được bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự?

  1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự:

          Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

          Tùy vào từng trường hợp pháp luật có quy định về thời hiệu, theo Điều 155 về một số trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện; trong vụ án dân sự bao gồm:

                   + Yêu cầu bảo vệ  quyền nhân thân không gắn với tài sản;

                   + Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu;

                   + Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai;

                   + Tranh chấp khác do luật quy định.

           Ngoài ra, pháp luật cũng quy định thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện VADS bao gồm:

           – Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện không thể khởi kiện phạm vi thời hiệu;

           – Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

            – Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chưa có người đại diện khác thay thế theo quy định

                   Vậy trường hợp nào thì được bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự?

            Căn cứ theo quy định tại Điều 157 BLDS thì Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự cụ thể như sau:

              “1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây:

a) Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

b) Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

c) Các bên đã tự hòa giải với nhau.

          Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện quy định tại khoản 1 Điều này.”

  1. Quyền yêu cầu áp dụng thời hiệu.

              Theo quy định, Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc. Đồng thời, người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ. Căn cứ vào quy định này, Tòa án không mặc nhiên áp dụng thời hiệu đối với hợp đồng dân sự giữa các bên mà chỉ xem xét khi có một bên hoặc các bên yêu cầu và yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc.

           Đồng thời, để bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các đương sự trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán không giải thích cho đương sự quyền yêu cầu áp dụng thời hiệu.

            Trên đây là những quy định về vấn đề nêu trên

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi, hướng dẫn, thực hiện thủ tục liên quan, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Mai Phong để được hướng dẫn chi tiết.
CÔNG TY LUẬT TNHH MAI PHONG
Trụ sở chính: Số nhà 202, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
VPGD : Phòng 205 Tòa nhà A6B Khu Đô Thị Mới Nam Trung Yên – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội
Email:luatsumaiphong@gmail.com
Tel: (024) 62. 810. 711- Fax : (024) 62. 810. 722 – Hotline: 097. 420. 6766

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *