Không đăng kí kết hôn có khai sinh được cho con không?

Không đăng kí kết hôn có khai sinh được cho con không?

By admin - Tháng Mười Hai 15, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Hai vợ chồng em đã tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng kí kết hôn. Vậy trường hợp không có giấy đăng kí kết hôn có khai sinh được cho con không? Cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn:

1 – Đăng kí khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ

Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

“Điều 15. Đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

2. Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

3. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này”.

Như vậy, vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì UBND sẽ kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.

Tuy nhiên, để có thể nhận cha cho con thì theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật hộ tịch 2014, bạn phải nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con được quy định tại Điều 11 Thông tư 15/2015/TT-BTP như sau:

+) Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con;

+) Trường hợp không có văn bản quy định tại khoản 1 Điều này thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

2 – Về nơi đăng ký khai sinh cho con

Căn cứ Điều 13 Luật hộ tịch năm 2014 xác định nơi đăng ký khai sinh của con là nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ. Bên cạnh đó, nơi cư trú của cá nhân được xác định là nơi thường trú hoặc nơi tạm (theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 31/2014/NĐ-CP).

Về giấy tờ cần nộp để khai sinh cho con được quy định tại Điều 9 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau:

“Điều 9: Giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký khai sinh

1. Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch khi đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Luật Hộ tịch khi đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này.

Trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì còn phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.