Thực hiện hợp đồng mua bán trong thời hạn bao lâu?

Thực hiện hợp đồng mua bán trong thời hạn bao lâu?

By admin - Tháng Bảy 19, 2018

Thực hiện hợp đồng mua bán trong thời hạn bao lâu?

Hiện nay, trong cơ chế thị trường những nhu cầu về vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân ta được đáp ứng thông qua hình thức mua bán giữa cá nhân, tổ chức của các thành phần kinh tế khác nhau. Do đó, hợp đồng mua bán tài sản là phương tiện pháp lý tạo điều kiện cho công dân, tổ chức trao đổi tài sản, thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh.

Theo Điều 430 Bộ luật dân sự 2015 quy định thì hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Thông qua việc mua bán, trao đổi tài sản này đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tồn tại, phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân.

Hợp đồng mua bán được thực hiện trong thời hạn bao lâu?

Khác với pháp luật hình sự hay hành chính, pháp luật dân sự luôn đề cao sự thỏa thuận của các bên. Các bên được phép thỏa thuận những gì pháp luật không cấm. Theo Điều 434 Bộ luật dân sự 2015 quy định thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán do các bên thỏa thuận. Bên bán phải giao tài sản cho bên mua đúng thời hạn đã thỏa thuận. Trường hợp bên bán thực hiện trước hoặc sau thời hạn đã thỏa thuận có thể làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Do đó, mọi sự thay đổi về thời hạn thực hiện hợp đồng của bên bán phải được bên mua đồng ý.

Trong trường hợp các bên không thỏa thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý.

Ngoài ra, về thời hạn thanh toán tiền mua cho bên bán cũng theo thời gian mà hai bên đã thỏa thuận trước. Nếu không xác định hoặc xác định không rõ ràng thời gian thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay tại thời điểm nhận tài sản mua hoặc nhận giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

Tóm lại, có thể thấy pháp luật không quy định cụ thể thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán tài sản trong bao lâu mà để ngỏ cho các bên tự tiến hành thỏa thuận với nhau. Quy định này nhằm đảm bảo quyền tự do ý chí của các bên, tạo sự linh hoạt cho các cá nhân, tổ chức tham gia vào giao dịch dân sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *