Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ thai sản

By admin - Tháng Tám 17, 2018

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Chế độ thai sản là chế độ bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ khi sinh con, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng đã quy định mở rộng hơn chế độ thai sản đối với lao động nam. Để được hưởng chế độ thai sản  người lao động sẽ phải chuẩn bị hồ sơ giấy tờ như thế nào?

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản của lao động nữ

Khi sinh con, để được hưởng chế độ thai sản lao động nữ sẽ phải chuẩn bị các giấy tờ sau để gửi đến cơ quan bảo hiểm:

  • Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản  (Mẫu C70A-HD theo Quyết định 636-QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

  • Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con (Bản sao có chứng thực)

  • Giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết (bản sao có chứng thực)

  • Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi

Lưu ý: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc người lao động phải nộp cho doanh nghiệp giấy chứng sinh hoặc các giấy tờ chứng minh mình thuộc trường hợp được hưởng chế độ thai sản.  Trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của NLĐ) doanh nghiệp gửi hồ sơ trên cho cơ quan bảo hiểm.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản của lao động nam có vợ sinh con

từ ngày 1/1/2016, Nếu lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội  đủ 6 tháng trong thời hạn 12 tháng trước khi vợ sinh con và vợ không tham gia bảo hiểm xã hội, thì lao động nam đó được hưởng chế độ thai sản. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm có:

  • Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản  (Mẫu C70A-HD theo Quyết định 636-QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

  • Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh

  • Trường hợp con chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh

  • Trường hợp mẹ chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của mẹ

  • Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật (mẫu và thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *