QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI CHẾT ĐỂ LẠI

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI CHẾT ĐỂ LẠI

By admin - Tháng Một 30, 2019

Câu hỏi:

Mẹ tôi có vay ngân hàng 50 triệu nhưng đã mất thì tôi có trách nhiệm phải trả không? Người thừa kế là anh trai mình. Tôi là con út và không có tên trong danh sách thừa kế. Vậy xin hỏi Luật sư là tôi có phải chịu trách nhiệm trả nợ cho mẹ tôi hay không? Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty luật Mai Phong, công ty xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật Dân sự 2015:

2. Giải quyết vấn đề:

Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 quy định Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

“1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế.

3. Trong trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.”

Theo như bạn trình bày, mẹ bạn nợ 50 triệu, khi mẹ bạn mất thì những người hưởng thừa kế của mẹ bạn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng trong phạm vi di sản mẹ bạn để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa mẹ bạn và ngân hàng hoặc với người khác có trách nhiệm trả khoản nợ nêu trên.

Theo như bạn trình bạn, bạn không có tên trong danh sách thừa kế tuy nhiên bạn không nói rõ mẹ bạn mất có để lại di chúc hay không? Di chúc đó có phải là di chúc hợp pháp hay không?

Nếu di chúc hợp pháp thì người hưởng thửa kế theo di chúc và những người khác có quyền thừa kế theo di chúc mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng trong phạm vi di sản mà mẹ bạn để lại theo phần hoặc theo thỏa thuận mà không vượt quá phần di sản mẹ bạn để lại.

Nếu di chúc không hợp pháp, thì những người thừa kế theo pháp luật của mẹ bạn theo quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 sẽ có nghĩa vụ trả nợ, trong đó bạn là con thì bạn cũng có nghĩa vụ trả nợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *