Doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật

Doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật

By admin - Tháng Mười 26, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Doanh nghiệp tôi làm về đồ thủ công muốn thuê lao động là người khuyết tật để tạo công ăn việc làm cho họ. Vậy việc sử dụng lao động là người khuyết tât có những lưu ý gì ? Cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn:

Người khuyết tật vốn dĩ chịu nhiều bất lợi so với người bình thường khác, do vậy, để bù đắp quyền lợi cho những người này, Nhà nước thiết lập các cơ chế, chính sách dành cho người lao động là người khuyết tật và doanh nghiệp có sử dụng những lao động này. Cụ thể:

Không phân biệt người lao động khuyết tật với người lao động khác. Trong trường hợp vi phạm, bị xử phạt từ 3 – 5 triệu đồng.

– Đảm bảo điều kiện lao động phù hợp với người khuyết tật: Doanh nghiệp phải bảo đảm về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với người khuyết tật và thường xuyên chăm sóc sức khỏe của họ bằng việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ ít nhất 06 tháng/lần.

– Phải tham khảo ý kiến lao động khuyết định khi quyết định chính sách liên quan đến họ. Trong trường hợp vi phạm sẽ bị phạt từ 1 – 15 triệu đồng, đồng thời, buộc thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

– Không được sử dụng lao động khuyết tật làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Doanh nghiệp không được sử dụng lao động là người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

Ngoài ra, không được sử dụng lao động là người khuyết tật làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục do Bộ LĐTBXH chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Trong trường hợp vi phạm sẽ bị phạt từ 1 – 15 triệu đồng, đồng thời, buộc thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

– Bố trí cho người lao động khuyết tật được nghỉ phép năm 14 ngày: áp dụng đối với người lao động khuyết tật có đủ 12 tháng làm việc.

– Được miễn thuế TNDN: áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của DN có có số lao động là người khuyết tật (phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số lao động là người khuyết tật) bình quân trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm của DN.

– Được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm. Tuy nhiên, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định;

Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

Có bảo đảm tiền vay.

– Được hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường làm việc cho người khuyết tật. Mức hỗ trợ theo tỷ lệ người khuyết tật làm việc ổn định tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức độ khuyết tật của người lao động và quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định mức kinh phí hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc cho cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *