Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

By admin - Tháng Tám 31, 2018

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
– Luật Doanh nghiệp 2014
– Nghị định 109/2010/NĐ – CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

II. NỘI DUNG TƯ VẤN

– Các doanh nghiệp nếu muốn kinh doanh ngành nghề xuất khẩu gạo phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:
+ Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo;
+ Hợp đồng xuất khẩu gạo phải được đăng ký và Hiệp hội lương thực Việt Nam xác nhận;
+ Thương nhân phải là thương nhân đầu mối ký kết được Bộ Công thương chỉ định hoặc phải là thương nhân được ủy thác xuất khẩu theo hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung.

Chi tiết các điều kiện như sau:
1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
– Được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
– Có ít nhất 01 (một) kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 (năm nghìn) tấn thóc, phù hợp quy chuẩn chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
– Có ít nhất 01 (một) cơ sở xay, xát thóc, gạo với công suất tối thiểu 10 tấn thóc/giờ, phù hợp quy chuẩn chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
– Kho chứa, cơ sở xay, xát được quy định ở trên phải thuộc sở hữu của thương nhân và phải nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu hoặc có cảng biển quốc tế có hoạt động xuất khẩu thóc, gạo tại thời điểm thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
2. Tiêu chí đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo
Thương nhân có Giấy chứng nhận được đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo khi đáp ứng các tiêu chí sau:
–  Hợp đồng xuất khẩu có giá xuất khẩu không thấp hơn giá sàn gạo xuất khẩu được công bố theo quy định tại Điều 19 Nghị định 109/2010/NĐ-CP.
–  Có sẵn lượng gạo ít nhất bằng 50% (năm mươi phần trăm) lượng gạo trong hợp đồng xuất khẩu đăng ký, không bao gồm lượng gạo thường xuyên phải có để duy trì mức dự trữ lưu thông theo quy định tại Điều 12 Nghị định 109/2010/NĐ-CP.
–  Phù hợp với quy định về hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung do Bộ Công thương ban hành theo quy định của Nghị định 109/2010/NĐ-CP. 
3. Tiêu chí chỉ định thương nhân đầu mối giao dịch hợp đồng tập trung
Sau khi tham khảo ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan, Bộ Công Thương chỉ định thương nhân đầu mối giao dịch hợp đồng tập trung theo các tiêu chí sau:
– Thành tích xuất khẩu gạo của thương nhân trong 02 (hai) năm gần nhất vào thị trường dự kiến giao dịch hợp đồng tập trung.
– Thành tích xuất khẩu gạo của thương nhân trong 02 (hai) năm gần nhất.
– Giao dịch với đối tác nước ngoài được chỉ định hoặc dự kiến được chỉ định làm đầu mối nhập khẩu gạo.”
Lưu ý: Khi thương nhân được ký kết, thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung được trực tiếp xuất khẩu 20% (hai mươi phần trăm) lượng gạo trong hợp đồng.
4. Tiêu chí trở thành thương nhân thực hiện ủy thác xuất khẩu
Thương nhân thực hiện ủy thác xuất khẩu dựa trên cơ sở các tiêu chí sau đây:
– Thành tích xuất khẩu trực tiếp 06 (sáu) tháng trước đó của thương nhân.
– Trách nhiệm thực hiện giao hàng theo các hợp đồng tập trung đã được giao.
– Lượng thóc, gạo hiện có sẵn của thương nhân.
– Thành tích mua thóc gạo của thương nhân theo chỉ đạo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.