Hết hợp đồng lao động và công ty không tiếp tục ký hợp đồng lao động thì có được hưởng chế độ thai sản không?

By admin - Tháng Ba 25, 2019

Em vào làm ở công ty từ hồi tháng 7/2018. Em đã có bầu được 6 tháng nhưng tháng 7 tới đây là em hết hợp đồng lao động. Nếu Công ty không  tiếp tục kí hợp đồng lao động vậy em có được hưởng tiền thai sản không và được thì em lãnh ở đâu?

Trả lời: Cảm ơn ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Mai Phong, đối với vấn đề của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Câu hỏi thứ nhất: Có được hưởng chế độ thai sản không?

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

3.Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Do đó, nếu bạn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện nên trên, tức là lao động nữ mang thai và đã đóng bảo hiểm từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản bình thường mà không phụ thuộc vào việc công ty có tiếp tục ký kết hợp đồng lao động với bạn nữa hay không.

Ví dụ: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Câu hỏi thứ hai: Nhận tiền chế độ thai sản ở đâu?

Căn cứ Điều 14 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định như sau:

“Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, thời điểm nhận con, thời điểm nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú.”

Như vậy, trong trường hợp bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động với công ty thì bạn sẽ nộp hồ sở hưởng chế độ thai sản tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn cư trú.

Hồ sơ bao gồm:

– Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con ( bản sao có chứng thực, 01 bản/con )

– Sổ BHXH của bạn

Lưu ý: Khi đi bạn vui lòng mang theo giấy tờ chứng minh nhân thân và giấy tờ chứng minh về nơi cư trú như sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tạm trú.

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.