CÙNG LUẬT MAI PHONG CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ T7/2018

CÙNG LUẬT MAI PHONG CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ T7/2018

By admin - Tháng Bảy 4, 2018

LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ T7/2018
1. Luật Quản lý nợ công 2017
2. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017
3. Luật Thủy lợi 2017
4. Luật Chuyển giao công nghệ 2017
5. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 201
6. Luật cảnh vệ 2017
7. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017
8. Luật đường sắt 2017
9. Luật tiếp cận thông tin 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.