Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

By admin - Tháng Mười 26, 2018

Khách hàng có một câu hỏi như sau: Tôi là cổ đông sáng lập của công ty X. Do muốn đầu tư vào lĩnh vực khác nên tôi muốn chuyển nhượng cổ phần cho người khác. Vậy khi tôi chuyển nhượng cổ phần có điều kiện gì không. Công ty tôi mới thành lập được 2 năm. Cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014:

– Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

Trong 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập công ty thì phải được sự đồng ý của các cổ đông sáng lập còn lại. Trường hợp cổ đông sáng lập còn lại không đồng ý việc chuyển nhượng cổ phần cho người ngoài thì cổ đông dự định chuyển nhượng có quyền yêu cầu các cổ đông còn lại hoặc công ty mua lại số cổ phần dự định chuyển nhượng đó.

Đối với cổ phần có thêm sau khi thành lập của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng không bị hạn chế về sự đồng ý của các cổ đông sáng lập khác.

Khi cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp điều phải phải nộp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với sở kế hoạch đầu tư.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn không đề cập đến chuyển nhượng cổ phần cho ai và công ty bạn thành lập chưa được 03 năm nên cổ đông sáng lập bị hạn chế quyền chuyển nhượng cổ phần. Có 2 trường hợp xảy ra:

– Bạn chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác: được tự do chuyển nhượng, không cần có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

– Bạn chuyển nhượng cho người không phải cổ động sáng lập: phải có sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *