Quy định về đất bãi bồi ven sông, ven biển

Quy định về đất bãi bồi ven sông, ven biển

By admin - Tháng Mười Hai 1, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Gia đình tôi có khai hoang 1 mảnh đất từ năm 1990 đến nay không có tranh chấp, mảnh đất này nằm ven sông nên mỗi năm trồng cây ngắn ngày vào mùa khô, còn mùa mưa thì không trồng được. Gia đình tôi chưa làm thủ tục để Nhà nước cho thuê đất. Hiện tại Ủy ban nhân dân xã có giấy thông báo cho gia đình tôi trả lại đất cho tập thể. Luật sư tư vấn giúp tôi!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 141 Luật đất đai 2013:, đất bãi bồi ven sông ven biển được quy định như sau:

“1. Đất bãi bồi ven sông, ven biển bao gồm đất bãi bồi ven sông, đất cù lao trên sông, đất bãi bồi ven biển và đất cù lao trên biển.

2. Đất bãi bồi ven sông, ven biển thuộc địa phận xã, phường, thị trấn nào thì do Ủy ban nhân dân cấp xã đó quản lý.

Đất bãi bồi ven sông, ven biển thường xuyên được bồi tụ hoặc thường bị sạt lở do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý và bảo vệ…”.

Ngoài ra, Điều 4 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định về việc giao, cho thuê đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển:

“3. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho thuê đất, thu hồi đất có mặt nước ven biển theo quy định tại Điều 59 của Luật Đất đai. Trường hợp dự án đầu tư sử dụng mặt nước biển trong khu vực biển từ 03 hải lý trở ra tính từ đường mép nước biển thấp nhất tính trung bình nhiều năm thì thẩm quyền cho thuê mặt biển thực hiện theo quy định của pháp luật về biển”.

Theo đó, việc quản lý và ra quyết định cho thuê đất, thu hồi đất có mặt nước ven biển (bãi bồi ven sông, ven biển) thuộc địa phận xã, phường, thị trấn nào là do Ủy ban nhân dân cấp xã đó thực hiện.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT:

“Đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển đã sử dụng vào mục đích nông nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

4. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển do tự khai hoang mà chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cho thuê đất”.

Như vậy, mảnh đất ven sông mà gia đình bạn tự do khai hoang và trồng cây từ năm 1990 đến nay thuộc trường hợp chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nên việc Ủy ban nhân dân xã thông báo về việc thu hồi đất và yêu cầu bố bạn chặt cây trả lại đất cho tập thể là đúng theo quy định pháp luật. Trong trường hợp này, nếu bố bạn vẫn muốn tiếp tục sử dụng mảnh đất này thì phải làm đơn yêu cầu và thực hiện thủ tục tại Ủy ban nhân dân xã để được xem xét cho thuê đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *