Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

By admin - Tháng Tám 31, 2018

 ĐĂNG KÍ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Tuy nhiên không phải lúc nào thành viên cam kết góp vốn cũng góp đủ số vốn đó, hoặc có trường hợp góp thêm. Vì thế mà vốn điều lệ của công ty bị thay đổi so với số vốn đã đăng kí. Khi đó, người đại diện theo pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh.

I. Đăng kí thay đổi vốn điều lệ
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014 về thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trongnhững nội dung sau đây:
a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.”
Nội dung khác trong hồ sơ đăng kí doanh nghiệp có bao gồm: vốn điều lệ
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
II. Cách thức thực hiện
-Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
-Khi nhận Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp
II. Mức phạt chậm thay đổi vốn điều lệ
Nếu quá thời hạn trên thì theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP  quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đầu tư
– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký.
-Ngoài ra sẽ phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả:  Buộc đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông bằng số vốn đã góp .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *