Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị tai nạn lao động

Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị tai nạn lao động

By admin - Tháng Mười Một 20, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Sau điều trị tai nạn lao động tôi có được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe hay không? Nếu có thì thời gian hưởng và mức hưởng sẽ được xác định như thế nào? 

Luật sư tư vấn:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 54 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật như sau:

” 1. Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày cho một lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp chưa nhận được kết luận giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc thì người lao động vẫn được giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động sau khi điều trị thương tật, bệnh tật theo quy định tại khoản 2 Điều này nếu Hội đồng giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Nếu sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động mà sức khỏe của bạn chưa phục hồi thì trong 30 ngày đầu trở lại làm việc, bạn sẽ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày tùy vào mức suy giảm khả năng lao động của bạn.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 54 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 về dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi diều trị thương tật, bệnh tật như sau:

” 2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%;

c) Tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.

3. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.”

Tùy vào mức suy giảm khả năng lao động mà người lao động sẽ xác định được số ngày nghỉ là 05 ngày, 07 ngày hay 10 ngày. Với mỗi ngày nghỉ, người lao động sẽ được hưởng mức trợ cấp bằng 30% mức lương cơ sở.

Như vậy, sau khi điều trị tai nạn lao động nếu trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe của bạn chưa phục hồi thì bạn sẽ được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật. Số ngày nghỉ dưỡng sức sẽ căn cứ vào mức suy giảm khả năng lao động của bạn. Với mỗi ngày nghỉ dưỡng sức, bạn sẽ được hưởng mức trợ cấp bằng 30% mức lương cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *