Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

By admin - Tháng Mười Hai 5, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Trong quá trình sửa lại nhà, không cẩn thận nên cửa sổ từ nhà tôi rơi xuống nhà hàng xóm làm vỡ một số đồ đạc có giá trị trong nhà hàng xóm. Vậy trong trường hợp này tôi có phải bồi thường cho nhà hàng xóm không?

Luật sư tư vấn:

Theo điều 605 Bộ luật dân sự 2015: “Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác.

Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường.”

Trong trường hợp của bạn, với tư cách là chủ sở hữu của ngôi nhà, bạn có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho nhà hàng xóm.

Về mức độ bồi thường thiệt hại đối với đồ đạc bị hỏng: Mức độ bồi thường thiệt hại, pháp luật khuyến khích hai bên tự thỏa thuận và tôn trọng sự thỏa thuận, trong trường hợp không thỏa thuận được hai bên sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật và thiệt hại thực tế xảy ra, cụ thể gồm: Mức thiệt hại thực tế đối với các thiết bị, đồ đạc bị hỏng và các chi phí khác có liên quan (nếu có).

Hai bên có thể tự xác định mức thiệt hại, tự xác định được mức độ thiệt hại hoặc có thể nộp đơn ra tòa án nhân dân để yêu cầu bồi thương thiệt hai, trong trường hợp này tòa án sẽ lập hội đồng để xác định mức độ thiệt hại và ra bản án buộc bên gây thiệt hại phải bồi thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.