Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép mua đất ở tại Việt Nam

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép mua đất ở tại Việt Nam

By admin - Tháng Bảy 9, 2018

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép mua đất ở tại Việt Nam

  1. Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai năm 2013

Luật Quốc tịch năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014

Luật Nhà ở năm 2014

Nghị định số 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

2. Nội dung tư vấn

Đất đai – nhà ở không chỉ có ý nghĩa là một tài sản đối với hộ gia đình, cá nhân, mà còn là nơi sinh sống, nơi diễn ra hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân. Mỗi hộ gia đình, cá nhân đều mong muốn hướng đến có một thửa đất, một ngôi nhà thuộc quyền sở hữu, sử dụng của mình.

Hiến pháp quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước đại diện quản lý đất bằng cách quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất… phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội từng thời kỳ. Để đảm bảo quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất, Nhà nước thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đủ điều kiện. Vậy người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở Việt Nam không? Là câu hỏi nhiều người Việt Nam định cư ở nước ngoài băn khoăn khi muốn trở về Việt Nam mua đất.

“Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt nam và người gốc Việt nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài” (khoản 3 Điều 3 Luật Quốc tịch), và nếu người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam trước ngày 01/07/2009 thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/07/2009 người này phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được giữ quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, theo như thông tin chị cung cấp, chị thuộc trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất, nhà ở tại Việt Nam.

Do đó, căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Luật Đất đai, người sử dụng đất được công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

điểm d Khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định: “đ) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở”

Theo đó, luật Nhà ở quy định nếu người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của tổ chức kinh doanh bất động sản; mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán.

Như vậy, pháp luật quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ được nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với đất ở, và không được nhận chuyển quyền đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *