Thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

By admin - Tháng Mười Hai 20, 2018

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 126, Luật đất đai năm 2013 thì:

+ Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định là 50 năm.

+ Hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất với thời gian là 50 năm nữa.

Và theo Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thì không cần tiến hành gia hạn mà được tự động gia hạn khi hộ gia đình cá nhân tiếp tục sử dụng đất. Chỉ có đất sản xuất phi nông nghiệp thì hộ gia đình cá nhân cần phải tiến hành gia hạn.

Thủ tục tiến hành gia hạn sử dụng đất

– Thời điểm tiến hành gia hạn: Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu 06 tháng thì bạn phải tiến hành thủ tục xin gia hạn đất.

– Hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Khoản 9 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT hồ sơ xin gia hạn gồm các loại giấy tờ sau:

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;

+ Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

– Nơi tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn đất: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và trả hồ sơ xin gia hạn là Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.

– Thời hạn giải quyết hồ sơ

Căn cứ Khoản 1 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục gia hạn là không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.

Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.