Thủ tục đăng ký khai sinh nhận cha, mẹ cho con 

 Thủ tục đăng ký khai sinh nhận cha, mẹ cho con 

By admin - Tháng Sáu 11, 2018

 Thủ tục đăng ký khai sinh nhận cha, mẹ cho con 

Căn cứ theo Điều 12 Thông tư số 15/2015/TT-BTP  ngày 16/11/2015 của  Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch. Và theo Nghị định số 123/2015/NĐ-CP  ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều kiện và biện pháp thi hành Luật hộ tịch quy định:

Kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con: Khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:

Hồ sơ gồm:

a) Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

b) Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch;

c) Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

Các giấy tờ khác, trình tự giải quyết được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 và Điều 25 của Luật hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã; theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 và Điều 44 của Luật hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Nội dung đăng ký khai sinh xác định theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Giấy khai sinh và Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con được cấp đồng thời cho người yêu cầu.

Như vậy, việc đăng ký khai sinh cho con không nhất thiết cha mẹ phải đăng ký kết hôn thì trong Giấy khai sinh mới ghi tên cha và tên mẹ. Để ghi tên cha, tên mẹ và họ của người cha thì cha mẹ của con chỉ phải làm thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con theo quy định nêu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *