Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất mà người nhận chuyển quyền đã được cấp “sổ đỏ”

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất mà người nhận chuyển quyền đã được cấp “sổ đỏ”

By admin - Tháng Tư 20, 2019

Ngày 12 /4 / 2019, TANDTC có Văn bản số 79/TANDTC-PCV thông báo kết quả giải đáp trực tuyến số 64/TANDTC-PC, do Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ ký.

Văn bản  có nội dung: “ Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của một số Tòa án nhân dân về vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất mà người nhận chuyển quyền đã được cấp giấy chứng nhận  quyền  sử dụng đất hoặc đã được  xác  nhận  nội  dung  biến động quyền  sử dụng đất tại Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 03-4-2019 của Tòa án nhân dân tối cao về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính, cụ thể như sau:

Theo hướng  dẫn tại  mục  2  Phần  II Công văn số 64/TANDTC-PC thì: “Khi giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất mà hợp đồng đó bị vô  hiệu, nhưng người  nhận  chuyển  quyền đã được  cấp giấy  chứng  nhận quyền sử dụng đất hoặc đã được xác nhận nội dung biến động thì không đưa cơ quan  có  thẩm  quyền  trong  việc  cấp  giấy  tham  gia  tố tụng  và  không  cần  phải tuyên  hủy  giấy  chứng  nhận cấp cho người  nhận  chuyển nhượng”.

Trường  hợp Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã thụ lý vụ án dân sự có yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người nhận chuyển quyền thuộc trường hợp nêu tại Công văn số 64/TANDTC-PC thì Tòa án đã thụ lý tiếp tục giải quyết vụ án hay ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp huyện. Về vấn đề này, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Để bảo đảm  việc xét  xử kịp  thời, tuân  thủ pháp  luật, đối  với những  tranh chấp  dân  sự thuộc trường  hợp hướng  dẫn  tại Công  văn số 64/TANDTC-PC  mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã thụ lý thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung; trường hợp Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo nhưng chưa thụ lý thì chuyển đơn và tài liệu chứng cứ cho Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc tiến hành thụ lý, giải quyết nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự”.

Khoản 2 Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự về Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh quy định: “ Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của Bộ luật này mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy lên để giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *