So sánh “hợp đồng vay” và “hợp đồng mượn tài” sản

So sánh “hợp đồng vay” và “hợp đồng mượn tài” sản

By admin - Tháng Sáu 20, 2018

So sánh “hợp đồng vay” và “hợp đồng mượn tài sản”

Giống nhau:

Đều là hợp đồng dân sự, có những đặc điểm cơ bản của hợp đồng dân sự;

Hình thức của hợp đồng có thể bằng văn bản hoặc bằng lời nói.

Khác nhau:

Tiêu chí Hợp đồng vay tài sản Hợp đồng mượn tài sản
1. Khái niệm – Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

– CSPLĐiều 463– Bộ luật Dân sự 2015

– Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

– CSPL: Điều 494- Bộ Luật Dân sự 2015

2. Đối tượng – Một khoản tiền, vàng, kim khí, đá quý hoặc một số lượng tài sản khác; – Tất cả những tài sản không tiêu hao đều có thể là đối tượng của hợp đồng mượn tài sản
3. Tính chất của hợp đồng – Hơp đồng song vụ (khi hai bên có thỏa thuận về trả lãi trong hợp đồng vay tài sản) – Là hợp đồng song vụ
 

4. Tính đền bù của hợp đồng

– Là hợp đồng dân sự có đền bù hoặc không có đền bù.

  + Hợp đồng có đền bù khi các bên có thỏa thuận về lãi khi vay tài sản;

  + Hợp đồng không có đền bù khi các bên không có thỏa thuận về việc trả lãi.

– Hợp đồng dân sự không có đền bù.
5. Quyền đối với tài sản Bên vay trở thành chủ sở hữu của tài sản kể từ thời điểm nhận tài sản đó Bên vay có quyền sử dụng tài sản
6. Đòi lại tài sản – Không được yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Điều 470 của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan quy định khác.

– Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và không có lãi bên cho vay chỉ được đòi lại tài sản trước kỳ hạn, nếu được bên vay đồng ý.

 

– Đòi lại tài sản ngay sau khi bên mượn đạt được mục đích nếu không có thỏa thuận về thời hạn mượn; nếu bên cho mượn có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn thì được đòi lại tài sản đó mặc dù bên mượn chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý;

– Đòi lại tài sản khi bên mượn sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thỏa thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên cho mượn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *