NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CÓ ĐƯỢC KẾT HÔN?

By admin - Tháng Ba 29, 2019

Câu hỏi: Tôi có con trai bị bệnh tâm thần, vậy con trai tôi có được quyền kết hôn với người khác không?

Trả lời:

Căn cứ khoản 1 Điều 22 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về trường hợp Mất năng lực hành vi dân sự như sau:

“Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần…”

Căn cứ Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về Điều kiện kết hôn:

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì việc con bạn bị mắc bệnh tâm thần đã thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, sẽ không đủ điều kiện được kết hôn theo quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Quy định này là đúng đắn bởi người không nhận thức được hành vi của mình thì không có khả năng thực hiện một cách đúng đắn ý chí của mình trong vấn đề kết hôn, không thể nhận thức được trách nhiệm làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ trong đời sống gia đình. Nếu họ kết ôn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, quyền lợi, sức khỏe của vợ, chồng, con cái họ.

Với trường hợp của con trai bạn, bạn chỉ nêu con trai bạn bị mắc bệnh tâm thần mà không thông tin rõ Tòa án đã tuyên con bạn mất năng lực hành vi dân sự chưa? Do vậy:

+ Nếu nếu con trai bạn bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì không đủ điều kiện kết hôn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình.

+ Trường hợp không có quyết định của phía Tòa án tuyên bố việc con bạn mất năng lực hành vi dân sự, con bạn vẫn được xác định là không bị mất năng lực hành vi dân sự, do đó, con bạn vẫn có thể tiến hành việc đăng ký kết hôn bình thường nếu đã đáp ứng đủ các điều kiện khác theo quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.