Hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện

By admin - Tháng Mười Một 28, 2018

Khách hàng có một câu hỏi như sau: Tôi có thuê một kiến trúc sư thiết kế tòa nhà chung cư cho tôi. Hợp đồng đã ký kết, kiến trúc sư cũng đã gặp tôi để bàn bạc về các yêu cầu cơ bản. Tuy nhiên, sau đó kiến trúc sư bị tai nạn giao thông không thể tiếp tục thiết kế ngay được, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng tòa nhà của tôi . Vậy trong trường hợp này tôi có thể hủy bỏ hợp đồng được không?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 425 Bộ luật Dân sự 2015 về Hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện:

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình làm cho mục đích của bên có quyền không thể đạt được thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Việc hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp này có thể không xuất phát từ sự vi phạm của các bên. Việc bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ có thể vì nhiều nguyên nhân khác nhau như: không có khả năng thực hiện nghĩa vụ, xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan… Trong trường hợp này, để bảo đảm sự phù hợp với các nguyên tắc chung của pháp luật dân sự, đặc biệt là nguyên tắc thiện chí quy định tại khoản 3 Điều 3 BLDS, bên có quyền phải tạo mọi điều kiện giúp đỡ bên có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ.

Việc không thể thực hiện nghĩa vụ có thể là không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ, việc không thực hiện này khiến cho mục đích giao kết hợp đồng của bên có quyền không thể đạt được. Do đó, nếu hủy bỏ hợp đồng thì có quyền yêu cầu bên không thể thực hiện nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại.

Như vậy, trong trường hợp của bạn kiến trúc sư mà bạn thuê không thể thực hiện được nghĩa vụ thiết kế theo như trong hợp đồng bởi vì  tai nạn giao thông. Do đó, theo quy định tại Điều 425 đã phân tích ở trên thì bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng thiết kế đã giao kết, nếu có thiệt hại xảy ra thì có quyền yêu cầu bên kiến trúc sư phải bồi thường thiệt hại cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *