Gia hạn văn bằng bảo hộ

Gia hạn văn bằng bảo hộ

By admin - Tháng Tám 30, 2018

GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ

Văn bằng bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp được gọi là bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệpBằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam, có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 05 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ


– Luật sở hữu trí tuệ 2005
– Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
– Thông tư 01/2007/ TT-BKHCN hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/NĐ-CP phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

II. NỘI DUNG TƯ VẤN
Việc gia hạn Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệpphải thực hiện trong vòng 06 tháng trước ngày Bằng độc quyền kiểu dáng nông nghiệp hết hiệu lực, chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.
Trường hợp nộp muộn hơn thời gian quy định nêu trên là không quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.
1. Hồ sơ xin gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ
– Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, (theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN)
– Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);
– Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
– Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ theo quy định.
2. Phương thức thực hiện
Hồ sơ nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ
3.Lệ phí gia hạn Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp
Lệ phí gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp được tính như sau:
– Lệ phí gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp cho mỗi phương án của từng sản phẩm.
– Lệ phí gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp cho mỗi tháng nộp muộn: lệ phí gia hạn cộng 10% lệ phí gia hạn
4. Thời gian gia hạn văn bằng
01 tháng tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Lưu ý: Thời gian gia hạn Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp theo quy định là 1 tháng. Tuy nhiên thời gian thực tế có thể kéo dài từ 4-6 tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *