Doanh nghiệp được huy động người lao động làm thêm bao nhiêu giờ

Doanh nghiệp được huy động người lao động làm thêm bao nhiêu giờ

By admin - Tháng Mười Hai 24, 2018
Khách hàng có hỏi một câu như sau: Em làm trong công ty may mặc nên thường xuyên phải làm thêm giờ. Luật sư cho em hỏi pháp luật quy định như nào về việc người lao động làm thêm giờ. Cảm ơn Luật sư!
Luật sư tư vấn:
Điều 106 Bộ luật lao động quy định về việc làm thêm giờ như sau
“1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.
2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Được sự đồng ý của người lao động;
b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;
c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.”
Điều này được hướng dẫn tại Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP như sau:
“Điều 4. Làm thêm giờ
1. Số giờ làm thêm trong ngày được quy định như sau:
a) Không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; khi áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày;
b) Không quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.
2. Việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm được quy định như sau:
a) Các trường hợp sau đây được tổ chức làm thêm:
– Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản;
– Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;
– Các trường hợp khác phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn.
b) Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quản lý nhà nước về lao động tại địa phương.
3. Thời gian nghỉ bù theo Điểm c Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật lao động được quy định như sau:
a) Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;
b) Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động.”
Theo đó, người sử dụng lao động nói chung và công ty may nói riêng có thể thỏa thuận với người lao động về số giờ làm thêm nhưng phải đảm bảo tuân thủ mức giới hạn tối đa mà pháp luật quy định. Cụ thể, vì là công ty may mặc nên công ty bạn được huy động người lao động làm thêm giờ với số giờ theo ngày, tháng, năm như sau:
– Theo ngày:  số giờ làm thêm của NLĐ không vượt quá 50% số giờ làm việc được quy định trong một ngày đối với từng loại công việc hoặc không quá 12 giờ/ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp làm việc theo tuần thì tổng cộng thời giờ làm việc bình thường và thời giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ.
– Theo tháng: Thời gian làm thêm không quá 30 giờ/tháng và mỗi đợt sử dụng lao động làm thêm giờ trong tháng không được quá 7 ngày liên tục, không phụ thuộc số giờ làm thêm trong từng ngày là bao nhiêu.
Theo năm: Tổng số không quá 300 giờ/năm, tuy nhiên, trong trường hợp này, công ty phải thông báobằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về lao động tại địa phương biết về việc tổ chức làm thêm này.
Như vậy, do tính chất đặc thù của ngành may mặc – ngành nghề thâm dụng, nên nhu cầu sử dụng lao động làm thêm giờ có phần cao hơn những ngành nghề khác, vì vậy, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu đó, pháp luật cho phép họ được huy động NLĐ làm thêm giờ nhiều hơn, tuy nhiên, xét trên phương diện bảo vệ NLĐ, pháp luật vẫn khống chế mức tối đa 300 giờ/năm.
Ngoài việc phải đảm bảo số giờ huy động làm thêm như trên thì khi huy động người lao động làm thêm giờ, công ty bạn phải đáp ứng các điều kiện khác như: Phải được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp quy định tại Điều 107 Bộ luật lao động và không được huy động các đối tượng bị hạn chế/cấm huy động làm thêm giờ; phải đảm bảo quyền lợi cho người lao động sau mỗi đợt làm thêm giờ (cho người lao động nghỉ bù hoặc trả lương làm thêm giờ cho họ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *