Gia hạn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp có thời hạn

Gia hạn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp có thời hạn

By admin - Tháng Tám 31, 2018

GIA HẠN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CÓ THỜI HẠN

Đất nông nghiệp được nhà nước giao có thời hạn sử dụng được quy định trong khuôn khổ pháp lý riêng. Thủ tục gia hạn và chuyển nhượng quyền sử dụng đối với loại đất này cũng có những đặc thù riêng biệt.

1. Thủ tục gia hạn

Thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao có thời hạn được quy định tại Khoản 1 Điều 126, khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai 2013; Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014.

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Sổ hộ khẩu, CMND.

Cơ quan tiếp nhận: UBND cấp xã.

Thời gian thực hiện: không quá 10 ngày. (khoản 2 Điều 61 NĐ 43/2014)

2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp có thời hạn

Thủ tục này được quy định cụ thể tại Điều 179, 188, 191 Luật Đất đai 2013;

Các điều kiện để chuyển nhượng:

  • Điều kiện về thửa đất:

+ Có giấy chứng nhận QSDĐ;

+ Không có tranh chấp;

+ Không bị kê biên;

+ Trong thời hạn sử dụng.

  • Điều kiện về người nhận chuyển nhượng:

+ Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa;

+ Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Các quy định về thủ tục gia hạn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao có thời hạn được xây dựng chặt chẽ nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân và đảm bảo quy hoạch đất nông nghiệp của nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *