Đóng bảo hiểm tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

By admin - Tháng Mười Hai 10, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Em làm ở công ty may được 2 tháng thì biết mình đang có thai 2 tháng. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu nên em định xin nghỉ việc và chuyển sang đóng BHXH tự nguyện. Vậy, khi sinh em có được hưởng chế độ thai sản không?

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Bên cạnh đó, tại Khoản 3, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định :

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

+ Thứ hai, căn cứ Khoản 2 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về các chế độ của BHXH tự nguyện bao gồm:

“Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.”

Theo đó:

BHXH tự nguyện chỉ bao gồm 2 chế độ: hưu trí và tử tuất không có chế độ thai sản nên thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không được tính là thời gian để hưởng chế độ thai sản.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đóng bảo hiểm ở công ty 2 tháng thì do sức khỏe nên nghỉ việc và tiếp tục đóng BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, chúng tôi không xác định được trước đó, bạn có đóng bảo hiểm bắt buộc tại đơn vị khác không. Do vậy, nếu thuộc một trong hai trường hợp sau bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con:

+ Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

+ Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 03 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con và có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 12 tháng mà có giấy xác nhận phải nghỉ việc để dưỡng thai do bác sỹ cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *