PHẦN TÀI SẢN CHUNG CỦA CON DÂU TRONG GIA ĐÌNH CHỒNG

PHẦN TÀI SẢN CHUNG CỦA CON DÂU TRONG GIA ĐÌNH CHỒNG

By admin - Tháng Bảy 12, 2018

PHẦN TÀI SẢN CHUNG CỦA CON DÂU TRONG GIA ĐÌNH CHỒNG

1. Khi nào con dâu có phần tài sản trong gia đình chồng

     Pháp luật không quy định con dâu về nhà chồng bao lâu sẽ có phần tài sản trong gia đình chồng mà con dâu có phần tài sản trong gia đình nhà chồng khi có sự đóng góp vào việc tạo dựng khối tài sản. Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm.

Phần tài sản chung của con dâu trong gia đình chồng

2. Chia tài sản khi ly hôn trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình

     Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

     Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.