DOANH NGHIỆP – NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC HIỆN TRONG THÁNG 03/2019

DOANH NGHIỆP – NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC HIỆN TRONG THÁNG 03/2019

By admin - Tháng Hai 20, 2019

 DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC HIỆN TRONG THÁNG 03/2019

Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2018

Căn cứ pháp lý

 • Điều 12 Nghị định 83/2013/NĐ-CP;
 • Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các DN lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp

khai quyết toán thuế TNCN năm 2018

Căn cứ pháp lý: 

 • Điều 17 Nghị định 83/2013/NĐ-CP;
 •  Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC,  
 • Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC

Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 02/2019 (nếu có)

Căn cứ pháp lý: 

 • Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 02/2019

Căn cứ pháp lý: 

 • Điều 17 Nghị định 83/2013/NĐ-CP; 
 • Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Trong tháng, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2019

Căn cứ pháp lý: 

 • Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo.

Lưu ý: Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 02/2019

Căn cứ pháp lý: 

 • Điều 11 Nghị định 83/2013/NĐ-CP;
 • Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Hàng tháng, doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đó, chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN của tháng 03/2019

Căn cứ pháp lý:

 • Khoản 1 Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Trích nộp kinh phí công đoàn của tháng 03/2019

Căn cứ pháp lý: Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí Công đoàn. Do đó, chậm nhất ngày 31/03/2019, doanh nghiệp cần phải thực hiện nghĩa vụ này.

Riêng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn có thể đóng theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *