ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

By admin - Tháng Tám 28, 2018

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thế chấp quyền sử dụng đất là việc bên sử dụng đất dùng quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự. Sau khi thế chấp, bên thế chấp được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn thế chấp.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
– Luật đất đai 2013
Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
– Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm
II. NỘI DUNG TƯ VẤN
1. Điều kiện để thế chấp quyền sử dụng đất:
– Người sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
– Đất không có tranh chấp
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án
– Trong thời hạn sử dụng đất
2. Thành phần hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất:
Người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký thế chấp gồm:
1. Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp
2. Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định;
3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4. Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:
a) Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền;
b) Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp
3. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất được nộp theo các cách sau:
– Nộp trực tiếp;
– Gửi qua đường bưu điện có bảo đảm;
– Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến (đối với các địa phương đã vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai).
Cơ quan có thẩm quyền đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất: Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai
Sau khi nhận hồ sơ, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai thẩm tra giấy tờ sử dụng đất theo quy định của pháp luât. Nếu đủ điều kiện thế chấp thì chứng thực kết quả thẩm tra vào hợp đồng thế chấp; nếu không đủ điều kiện thế chấp thì phải thông báo cho người yêu cầu đăng ký biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *